Vår modell

Affärsmodellen - Saether Nordic den uppskattade affärsrelationen

Saether Nordic Group är distributör för mer än 100 välkända internationella varumärken inom doft, hud, makeup och professionell hårvård i Norden. Som distributör arbetar Saether Nordic Group med hela värdekedjan för de varumärken som distribueras. Det är således upp till de enskilda bolagen i gruppen att skapa relationer till både varumärkesägare och kunder, allt från stora kedjor till mindre fristående parfymerier. Vi tar ansvar för försäljning och marknadsföring lokalt, något som skapar den bästa värdegrunden för alla parter.

Både nordiskt och lokalt
På nordisk nivå tar vi ansvar för inköp och logistik. På så sätt skapar vi ett mervärde för våra samarbetspartners och ger dem möjlighet att utveckla sin närvaro i Norden. Saethers styrka bygger på en ingående kunskap om både det regionala såväl det lokala planet, samt kvaliteten i relationerna på alla nivåer i värdekedjan. På varje lokal marknad finns det ett lokalt registrerat aktiebolag som är medlem i sitt lands branschförening, en komplett sälj- och marknadsorganisation. Inköp styrs lokalt men samlas centralt på ett nordiskt plan. Därför finns det också endast ett nordiskt lager- och distributionscenter i Farum, Danmark, men alla kunder i Danmark, Sverige och Norge har direktleveranser. Alla kundprocesser kan anslutas till EDI.