Organisation

Saether AB Organisation
2001 etablerades E. Saether AB i Sverige och är en av de ledande distributörerna inom skönhetsbranschen i landet. Vi representerar en viktig och dynamisk varumärkesportfölj som innehåller varumärken inom doft, hud, makeup och professionell hårvård.

Tillsammans är vi cirka 60 anställda som arbetar fokuserat på den svenska marknaden och våra varumärkes utveckling på denna. Vår vision är att vi ska vara den bästa distributörslösningen inom doft, hud, makeup och professionell hårvård, den självklara samarbetspartnern för våra kunder. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där samtliga medarbetare ska känna att det är stimulerade och är roligt att arbeta, där var och en får ta ansvar.

Saether A/S Organisation
Palle Pedersen är CEO för moderbolaget Sæther Nordic A/S. Det består i dag av följande dotterbolag:

E. Sæther A/S, som tar hand om försäljning till detaljhandeln i Danmark. Företaget är det största av dotterbolagen och är också det ursprungliga bolaget från 1983. E. Sæther A/S är marknadsledande på den danska marknaden. Parisa Shave är verkställande direktör för E. Sæther A / S.

E. Saether AB, som tar hand om försäljning till detaljhandeln i Sverige. Företaget har varit en del av gruppen sen 2001. E. Saether AB är en viktig aktör på den svenska marknaden och representerar en dynamisk varumärkesportfölj. Hege Lampe är verkställande direktör för E. Sæther AB.

E. Sæther AS, som tar hand om försäljning till detaljhandeln i Norge. Företaget har varit en del av gruppen sen 2017. Peder Madsen är verkställande direktör för E. Sæther AS.

Saether Oy i Finland. Företaget bildades 2008 och är en vidareutveckling av den försäljning som gruppen har haft under flera år till den finska och baltiska Travel Retail marknaden. Travel Retail marknaden i Finland och Baltikum sköts också från det finska kontoret med back-up från huvudkontoret i Danmark. Kim Aakjær är Travel Retail direktör för Finland, Baltikum, Danmark, Norge och Sverige.