Saether Nordic Group

Saether Nordic Group distribuerar mer än 100 välkända internationella varumärken inom doft, hud, makeup och professionell hårvård i Norden.

Vi tror på att det är människor, passion, principer och avkastning som driver tillväxten. Det är vår värdegrund.

Verksamheten grundades 1983 av Ellinor Sæther och har sedan dess präglas av stark tillväxt i hela Norden. Allt började med varumärkena Mary Quant & Max Factor. Därefter tillkom många varumärken i portföljen, exempelvis Clarins 1986, Calvin Klein 1995 och Hugo Boss 1998, för att nämna några få. Koncernen har för närvarande ca 250 anställda och hade 2017 en omsättning på 617 MDKK.

Moderbolaget Sæther Nordic A/S – består i dag av följande dotterbolag:

E. Sæther A/S, som tar hand om försäljning till detaljhandeln i Danmark. Företaget är det största av dotterbolagen och är också det ursprungliga bolaget från 1983. E. Sæther A/S är marknadsledande på den danska marknaden. Tage Juhl Finninge är verkställande direktör för E. Sæther A / S.

E. Saether AB, som tar hand om försäljning till detaljhandeln i Sverige. Företaget har varit en del av gruppen sen 2001. E. Saether AB är en viktig aktör på den svenska marknaden och representerar en dynamisk varumärkesportfölj. Caroline Block är verkställande direktör för E. Sæther AB.

E. Sæther AS, som tar hand om försäljning till detaljhandeln i Norge. Företaget har varit en del av gruppen sen 2017. Peder Madsen är verkställande direktör för E. Sæther AS.

Saether Oy i Finland. Företaget bildades 2008 och är en vidareutveckling av den försäljning som gruppen har haft under flera år till den finska och baltiska Travel Retail marknaden. Travel Retail marknaden i Finland och Baltikum sköts också från det finska kontoret med back-up från huvudkontoret i Danmark. Kim Aakjær är Travel Retail direktör för Finland, Baltikum, Danmark, Norge och Sverige.